Allons-y

Asociaţia Allons-y

 

Scopul principal al asociaţiei este acela de a contribui la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea serviciilor de mediu, sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţa publică în situaţii de urgenţă.

Obiective generale:

 • – reintegrarea socială, şcolară şi profesională a copiilor si tinerilor lipsiţi de condiţii corespunzătoare de creştere;
 • – informare şi consultanţă pentru apărarea drepturilor omului şi protecţie socială;
 • – promovarea conceptului de egalizare a şanselor şi participarea la viaţa comunităţii;
 • – desfăşurarea de proiecte locale, naţionale si internaţionale;
 • – suport pentru activităţile culturale, artistice si creative din comunităţi;
 • – elaborare sau revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare);
 • – aplicarea unor programe educaţionale si de suport pentru tinerii din mediul rural si urban;
 • – realizarea unui parteneriat cu asociaţii, reţele si organizaţii de profil, din ţară şi străinătate;

Activităţi:

 • – Partener in proiecte internationale desfasurate prin programul Erasmus +
 • – Proiectul Erasmus + « For a world without barriers », mobilitate a lucratorilor de tineret;
 • – Evenimente caritabile pentru elevii din mediul rural;
 • – Proiectiul “Ziua Stafetei” finantat de Terre des hommes;